Dobry Dietetyk 2018 – tytuł TOP 10W dniu 27.10.2018 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk wręczono Panu Dawidowi Dyminczukowi wyróżnienie które stanowi jednocześnie nagrodę za zakwalifikowanie się do grona 10 najlepszych poradni Dobry Dietetyk w Polsce w roku 2018.Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk
w Polsce

POKAŻ